Friday, December 11, 2015


Kerja yang berat, hasilnya pasti yang terbesar.
 

 Carilah sahabat yang sanggup menolong di kala susah dan senang.

 Kerja menjadi mudah dengan cara yang betul

 Kejayaan pasti milik kita, jika terus berusaha

 Pilihan di tangan kita

 Kerjasama menguntungkan semua

 Tahu menggunakan sesuatu dengan cara yang betul

No comments:

Post a Comment